Công văn thay đổi tem nhãn hiệu Shide của tập đoàn Shide Đại Liên

Nhằm mục đích ngăn ngừa hàng giả Tập đoàn Shide Đại Liên ( DALIAN SHIDE ) liên tục cập nhật thay đổi tem nhãn, cụ thể ngày 10 tháng 01 năm 2014  tem Shide profile được đổi thành Sparlee Profile.

http://www.cuanhuasaigon.net/